HOOF & CLAW spray

image

Sprej na kopyta a paznehty

Informace o produktu

  •    ošetřující sprej chrání před vlhkostí a jinými škodlivými faktory
  •    vytváří na rohovině ochranný film, okamžitě se vstřebává do struktury kopyta/paznehtu
  •    je vhodný na použití po odrohování
  •    pro intenzivní černé zbarvení je Hoof & Claw ideální na zkrášlení kopyt koně před výstavnou nebo soutěží

Dávkování

Před použitím protřepat, aby kovová kulička uvnitř nádoby dokonale promíchala všechny složky.

  • povrch tkáně důkladně očistěte, vysušte a odstraňte poškozenou rohovinu
  • nastříkejte asi ze vzdálenosti 10 cm až bude rohovina černá
  • aplikaci můžete zopakovat dle potřeby vícekrát
  • vhodný pro všechny druhy rohoviny

 

Skladování

Při teplotě 15-25 ºC. Chraňte před světlem a uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně jiných zdrojů zapálení. Nekuřte ! Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj hoření. Nepropichujte nebo nespalujte nádobu ani po vypotřebování obsahu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50ºC /122ºF. Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními /vnitrostátními předpisy.

Balení

200 ml

Další dokumentace ke stažení