• Zrušit filtr / Zobrazit vše

HOOF & CLAW spray

image

Sprej na kopyta a paznehty

Informace o produktu

 • vytváří na rohovině ochranný film, okamžitě se vstřebává do struktury kopyta/paznehtu
 • ošetřující sprej chrání před vlhkostí a jinými škodlivými faktory
 • je vhodný na použití po odrohování
 • pro intenzivní černé zbarvení je Hoof & Claw ideální na zkrášlení kopyt koně před výstavnou nebo soutěží

Dávkování

Před použitím protřepat, aby kovová kulička uvnitř nádoby dokonale promíchala všechny složky.

 • povrch tkáně důkladně očistěte, vysušte a odstraňte poškozenou rohovinu
 • nastříkejte asi ze vzdálenosti 10 cm až bude rohovina černá
 • aplikaci můžete zopakovat dle potřeby vícekrát
 • vhodný pro všechny druhy rohoviny

 

Kontraindikace a nežádoucí účinky

 • mimořádně hořlavý aerosol
 • tlaková nádoba při zahřátí může vybuchnout
 • dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí
 • toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky
 • v případě lékařské pomoci mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku

viz.přiložený bezpečnostní list

Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

Skladování

Při teplotě 15-25 ºC. Chraňte před světlem a uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně jiných zdrojů zapálení. Nekuřte ! Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj hoření. Nepropichujte nebo nespalujte nádobu ani po vypotřebování obsahu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50ºC /122ºF. Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními /vnitrostátními předpisy.

Balení

200 ml

Další dokumentace ke stažení

image_pdfimage_print