FASSISI® FELFIV TEST PRO KOČKY

image

rychlý test pro detekci protilátek FIV a antigenů FeLV ze vzorku krve kočky

Informace o produktu

Fassisi FeLFIV test je rychlý imunochromatografický test, který detekuje jak vnitřní tělesný protein viru kočičí leukémie (p27), tak protilátky proti proteinům p24 a gp41 asociovaným s FIV v plné krvi, séru a plazmě. Test má velmi vysokou specifitu, takže falešně pozitivní výsledky lze téměř vyloučit a lze s velkou jistotou předpokládat, že v případě pozitivního výsledku je přítomna infekce.

• vysoká citlivost a specificita
• výsledek do 10 minut
• paralelní testování obou parametrů v séru, plazmě a plné krvi
• jednoduché provedení testu

Citlivost Specificita TTP
FeLV 94, 59 % 99,99 % 98,00 %
FIV 91,67 % 97,83 % 94,68 %

TTP: Celkový výkon testu

 

 

Skladování

při pokojové teplotě

Balení

10 kusů

Další dokumentace ke stažení