Nejrychlejší diagnostika Giardia duodenalis

U psů, koček, dalších savců a dokonce i člověka mohou infekce Giardia duodenalis způsobovat různé nepříjemné gastrointestinální obtíže. Při určování etiologie zažívacích poruch bychom v rámci diferenciální diagnózy neměli zapomínat na protozoa. Tato doplňují nešťastným způsobem škálu střevních agens – běžná prvoliniová antibiotická a antiparazitární terapie jim neublíží. A tak více či méně škodí nejen organismu zvířete, ale i dobré pověsti veterinárního lékaře, protože průjmy neustávají a klient s pacientem se vrací.

Exaktní potvrzení svého klinického podezření na giardie jakožto strůjce problému, je rychlé a snadné. Stačí provést imunologický chromatografický Rapid test CPV/CCV/Giardia.

Klient donese vzorek trusu, podle přiloženého návodu vzorek vyšetříte pomocí Rapid testu a během cca 15 minut  získáte přehled o přítomnosti/nepřítomnosti antigenů giardií, psího parvoviru a psího coronaviru. Klient má navíc možnost se o infekci svého zvířete přesvědčit a pro vás je pak usnadněno rozhodování o další terapii. Testy jsou k dostání u vašeho distributora veterinárních léčiv v balení po 1 ks a po 5 ks, .

Pro inspiraci přikládáme odkaz na zajímavé články o giardióze, týkající se jednak diagnostiky a jednak vlivu Giardií na průběh primárních chronických enteropatií.

 

Srovnání diagnostických metod giardiózy

V. SVOBODOVÁ, Z. DOLEŽIL* Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno *Krajská hygienická stanice Ostrava

SOUHRN

Svobodová V, Doležil Z. Srovnání diagnostických metod giardiózy. Veterinářství 2001;51:29-30.
Srovnali jsme spolehlivost jednotlivých diagnostických metod giardiózy. Použili jsme flotační metody a sety zajišťující detekci koproantigenů monoklonálními protilátkami s využitím přímé fluorescence nebo ELISA. Citlivost srovnávaných metod byla vysoká.

celý článek najdete na: https://www.vetweb.cz/srovnani-diagnostickych-metod-giardiozy/

 

Infekce Giardia duodenalis u psů postižených primární chronickou enteropatií

Stefania Perrucci 1, Federica Berrilli 2, Cristina Procopio 1, Margherita Montalbano Di Filippo 2, Alessio Pierini 1 a Veronica Marchetti 1 

1 Katedra veterinárních věd, University of Pisa, Pisa, Itálie, 2 Ústav klinické vědy a translační medicíny, Římská univerzita „Tor Vergata“, Řím, Itálie

Abstrakt

Primární chronická enteropatie (CE) zahrnuje heterogenní skupinu chorob charakterizovaných chronickými gastrointestinálními příznaky.

Cíl: Tato studie hodnotila výskyt infekce Giardia duodenalis u psů postižených CE.

Metody: Do studie bylo zařazeno čtyřicet sedm psů s CE různého věku a pohlaví. U každého psa byla zaznamenána frekvence defekace, konzistence výkalů a eventuálních souvisejících abnormalit. Také byla posouzena závažnost (klinický index chronické enteropatie) a retrospektivně klasifikovaný typ enteropatie. Pro parazitologickou analýzu byly odebrány od každého psa čerstvé vzorky stolice, které pak byly vyšetřeny (flotace, nativní preparát, preparát barvený Lugolovým roztokem, rychlý imunotest). Genotypy Giardia duodenalis byly identifikovány molekulární analýzou.

Rozdíly klinických parametrů mezi psy pozitivními a negativními na přítomnost G. duodenalis v trusu byly statisticky vyhodnoceny.

Výsledky: U psů s CE bylo 16 ze 47 (34 %) psů pozitivních na G. duodenalis, identifikovány byly genotypy C a D.

Nebyla prokázána statistická souvislost typu primární CE a pozitivity/negativity G. duodenalis.

Klinický index závažnosti CE prokázal významně menší závažnost klinických projevů CE u psů pozitivních na G. duodenalis

 (p = 0,037), než u psů negativních.

Závěr: Získané výsledky ukazují, jakým způsobem může přítomnost G. duodenalis u psů postižených primární CE ovlivňovat intenzitu klinických projevů.

Objasnění skutečného významu mírnějšího klinického projevu u psů pozitivních na G. duodenalis je třeba věnovat další výzkum.

celý článek najdete na:  https://www.openveterinaryjournal.com/OVJ-2019-08-264%20S.%20Perrucci%20et%20al.pdf

Připravila MVDr. Ivana Jelenová

« zpět na Novinky