Odchylky v hematologických a biochemických hodnotách závislé na věku a plemeni u mladých labradorských retrívrů a malých kníračů.

Thomas Brenten, Penelope J. Morris, Carina Salt, Jens Raila, Barbara Kohn, Florian J.
Schweigert, Jürgen Zentek
10.1136/vetreco-2015-000166
May 17, 2016

Abstract

U 24 labradorských retrívrů a 25 malých kníračů byly sledovány vlivy plemene, pohlaví a
věku na hematologické a biochemické hodnoty během prvního roku věku.
V průběhu 8 až 52 týdnů byly získány pravidelně vzorky krve. Byly sledovány počty
leukocytů, erytrocytů, koncentrace hemoglobinu, hematokrit, MCV, MCH, MCHC a krevních
destiček, dále hodnoty celkového proteinu, albuminu, vápníku, fosforu, ALP, ALT, AST,
celkového cholesterolu, triglyceridů, kreatininu močoviny.
Většina měřených parametrů byla signifikantně ovlivněna věkem. Statisticky významný vliv
plemene a interakce mezi plemenem a a věkem byly během testu pozorovány u většiny
parametrů kromě koncentrace hemoglobinu. Odchylky zjištěné testem ilustrují tělesné změny
u rostoucích tkání a metabolismu a tyto změny způsobují dynamické a měřitelné odchylky ve
sledovaných hematologických a biochemických parametrech, což musíme zvažovat při
interpretaci klinických údajů získaných od psů během prvního roku života.

Celý článek:

Age-associated and breed-associated variations in haematological and biochemical variables in young labrador retriever and miniature schnauzer dogs

« zpět na Novinky